Arcelor Mittal K23

Bouwjaar : 2014

Klant : Arcelor Mittal

Bouwplaats : Gent

Dit project past in een investeringsprogramma op Arcelor Gent om de capaciteit van de hoogovens te verhogen.

Hiervoor was het noodzakelijk ook de toevoer van de grondstoffen vanaf het grondstoffenpark tot de hoogoven te verhogen.

Dit kon enkel door een volledige nieuwe transportband te bouwen boven de reeds bestaande installatie.

De totale lengte van de transportband bedraagt 750 m.